Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Köp av sojacertifikat för 2016

27 februari 2017

Axfood har nu köpt sojacertifikat för 2016. Axfoods hållbarhetsmål om att all soja inom egna varor ska vara certifierad eller täckt av certifikat uppfylldes redan 2014. För 2016 års köp av sojacertifikat har premierna gått till producenter av soja i Indien, Brasilien och Argentina.

Axfood har nu köpt sojacertifikat för 2016. Axfoods hållbarhetsmål om att all soja inom egna varor ska vara certifierad eller täckt av certifikat uppfylldes redan 2014. För 2016 års köp av sojacertifikat har premierna gått till producenter av soja i Indien, Brasilien och Argentina.

Axfood arbetar för att bidra till en mer hållbar sojaproduktion. Som en del av det arbetet köper vi så kallade sojacertifikat. Detta sker inom ramen för organisationen RTRS (Round Table Responsible Soy). För varje ton soja går en viss summa till sojaodlare som håller på att ställa om produktionen till certifierad soja.

Certifieringen ställer krav på stopp för avskogning och omvandling av värdefulla naturområden, bättre produktionsmetoder, användning av jordbrukskemikalier, förbud mot barn- och tvångsarbete samt diskriminering, säkra arbetsförhållanden, föreningsfrihet och rimliga löner samt dialog med lokalbefolkningen och respekt för markrättigheter.

Axfood har skrivit under Svenska Sojadialogens avsiktsförklaring avseende ansvarsfullt producerad soja. Sojadialogen är en bred koalition av svenska producenter och detaljister.

För 2016 års köp av sojacertifikat har premierna gått till producenter av soja i Indien, Brasilien och Argentina.

Foto: Adriano Gambarini, WWF-Brazil

Kategorier: Hållbarhet