Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Lanthandeln – en förutsättning för en levande glesbygd

18 oktober 2017

På Axfood vill vi verka för en välmående och växande landsbygd. Vi ser det som en förutsättning för att Sverige ska fortsätta att utvecklas. Det behövs därför stabila spelregler och långsiktiga satsningar som möjliggör investeringar i förbättrad service till allmänheten i lands- och glesbygder.

På Axfood vill vi verka för en välmående och växande landsbygd. Vi ser det som en förutsättning för att Sverige ska fortsätta att utvecklas. Det behövs därför stabila spelregler och långsiktiga satsningar som möjliggör investeringar i förbättrad service till allmänheten i lands- och glesbygder.

Under de senaste tio åren har var fjärde glesbygdsbutik försvunnit. Butiken utgör ofta servicenavet på orten med viktig service som till exempel paketutlämning och betaltjänster. Befolkningsutveckling, ökad arbetspendling och ändrade köpvanor är några av utmaningarna som handlarna runt om i landet kämpar mot.

Det är glädjande att det idag finns ett brett politiskt stöd längs hela den politiska skalan – från V till M – för betydande satsningar på handlare i glesbygd. Genom att permanenta driftsstödet till kommersiell service i glesbygd ges handlare möjlighet till satsningar på renoveringar, utbyggnader, investeringar i miljöeffektiva frysar och kylar, utökade sortiment, nyanställningar och generösare öppettider. Vi på Axfood tycker att det är viktigt. Inte bara för de individuella handlarna och boende på orten, utan också för hela Sveriges fortsatta tillväxt.

Kategorier: Opinion