Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Så har Axfood förändrat levnadsvillkoren för 2500 risbönder i Pakistan

25 mars 2022

Bönder och säsongsarbetare i Punjab, Pakistan, har fått högre inkomster och kvinnorna mer inflytande. Detta som ett resultat av Axfoods arbete för en mer hållbar odling av basmatiris i regionen.

Risbönder i Pakistan

Projektet har lett till högre inkomster och större inflytande för kvinnliga risbönder i Punjab, Pakistan.

Bönder och säsongsarbetare i Punjab, Pakistan, har fått högre inkomster och kvinnorna mer inflytande. Detta som ett resultat av Axfoods arbete för en mer hållbar odling av basmatiris i regionen.

– Genom det här projektet bidrar vi på ett konkret sätt till bättre arbetsvillkor, jämställdhet och förbättrad hållbarhet för risbönder i Pakistan. Det är ett sätt för oss att förflytta oss mot målet att utrota fattigdomen i leverantörsleden för våra egna märkesvaror, säger Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsanasvarig på Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab.

Pakistan är en av världens största risproducenter, men klimatförändringarna drabbar landet hårt med skördar som slår fel och sjunkande grundvattennivåer. Bönderna och risarbetarna har även andra svåra utmaningar. Jordbrukssektorn i Pakistan är oreglerad och arbetsvillkoren ofta hårda. Särskilt utsatta är kvinnorna med lägre utbildning och löner än männen, osäkra arbetsförhållanden och huvudansvar för barn och hushåll – utöver arbete på risfälten.

Framgångsrikt samarbete

Genom att samla delar av hela värdekedjan, från bönder och risexportörer i Pakistan till dagligvaruhandeln i Sverige, startade Oxfam ett projekt för att förbättra villkoren för risodlarna. I projektet har bland andra Axfood, Axfoundation och SIDA deltagit. En viktig del har varit att förbättra situationen för kvinnor. Oxfam har drivit arbetet lokalt, genom träning och olika insatser för att bönderna med egen kraft ska få bättre villkor.

Projektet har efter några år bidragit till att 2 500 småskaliga risbönder organiserat sig i 25 odlarorganisationer, där ledarskapet till 50 procent består av kvinnor. Bönderna har tränats i hållbara odlingsmetoder enligt standarden Sustainable Rice Platform (SRP). Enligt SRP leder metoderna till mindre växthusgasutsläpp, vattenåtgång och kemikalieanvändning. Den hållbara odlingen har gett många ringar på vattnet såsom bättre riskvalitet och högre produktivitet. Tidigare sålde bönderna sitt ris via mellanhänder. Nu säljer de direkt till risexportörerna som betalar premiumpris, vilket ökat böndernas inkomster och bidragit till positiva effekter på hela lokalsamhället.

Film om projektet

För att sprida kunskap de utmaningar som odling av basmatiris innebär har en film tagits fram av Axfood och Axfoundation.

– Filmen tar upp de utmaningar som det innebär att få till en hållbar risodling, både socialt och miljömässigt. Den lyfter även fram de positiva resultat som projektet bidragit till, trots stora utmaningar, säger Peter Hellström, ansvarig för Axfoods hållbarhetskommunikation.

Se filmen nedan.

Kategorier: Hållbarhet Leverantör