2 juli 2013

Mat och hållbarhet under första dagen

Under Almedalsveckan satsar jag förstås på att delta i evenemang om mat och hållbarhetsfrågor. Svenskt kött hade ett evenemang med rubriken "Sveriges dyraste matkasse".

Av: Åsa Domeij

Man vill fokusera på att kvalitet var viktigt och inte bara pris. Varför får inte etik, miljö och djurvärfärd mer utrymme? Givetvis fick jag frågan om det inte var ett problem att Willys driver "Sveriges billigaste matkasse". Men jag förklarade att det handlade om att det gällde att vara prisvärd för en viss kvalitet och att Willys också jobbar med den billigaste ekomatskassen. Frågan om hur en grundläggande kravnivå på djurvälfärden skulle garanteras togs också upp. Jag menade att handlen borde ställa krav på någon slags djurskyddscertifiering av allt importerat kött.

Hagainitiativet, klimatnätverket där Axfood är med, ordnade seminariet "Vaccinera dig mot pessimismen - för en hållbar framtid". Axfoods VD, Anders Strålman, deltog i panelen. Alla i panelen fick avliva en myt. Anders Strålman avlivade myten om att omställningen mot hållbarhet var kostsam. Han menade att resussnålhet lönar sig. Carolina Klüft från Naturskyddsföreningen betonade vikten av att sätta tydliga och någorlunda realistiska mål. Om alla gör något blir det sammantaget en stor effekt. Till sist fick alla med tre ord beskriva vad som var viktigt för att lyckas med klimatomställningen. Anders Strålman valde "utbildning, mål och vision."

Svenskt

Klimat