30 juni 2015

Dags för grön skatteväxling!

Nu är Almedalsveckan i full gång och som vanligt är det många evenemang om miljö och andra hållbarhetsfrågor på programmet.

Av: Åsa Domeij

Det har blivit en tradition att Hagainitiativet, SEI och landshövdingen drar igång veckans miljödiskussioner med ett seminarium i landshövdingens trädgård. I år var temat "Näringspolitik för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige".

Chefsekonomen Klas Eklund började med att dissa begreppet näringspolitik. Han menade att det som var viktigt var den generella ekonomiska politiken och lyfte fram koldioxidskatten som ett bra politiskt initiativ.

Anders Strålman, VD på Axfood, betonade särskilt två saker. Det ena var att politikerna måste hjälpa till med att det som är bra för miljön måste bli mer lönsamt. Skatterna på miljöförstöring bör höjas och arbetsgivaravgifterna istället sänkas. Särskilt viktigt, menade han, är det att sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Det andra var att politiken måste vara mer långsiktig. Man borde kunna göra upp om viktiga hållbarhetsfrågor över blockgränsen för att göra det lättare för företagen att våga sig på rejäla miljöinvesteringar.

Gunhild Stordalen, initiativtagaren till EAT Forum, förklarade att politikerna nog vet vad de borde göra. Men de vet inte hur de ska bli omvalda om de handlar! Det kanske viktigaste är att politikerna får större tilltro till att väljarna vill ha en långsiktig politik för hållbarhet.

Axfood VD

Axfoods VD Anders Strålman och Gunhild Stordalen.